Hakkında

Projeye genel bakış ve amaçlar

Bu projenin temel amacı, farklı teknolojik ve pedagojik yönleri dikkate alarak ve bütünleştirerek fiziksel dünyadaki tasarım kültürü uygulamalarının çıktılarına karşılık gelen bir Avrupa çevrimiçi sanal ve harmanlanmış (hibrit) bir endüstriyel tasarım stüdyosu kültürü yaratmaktır.

Proje ayrıca şu hedefleri de taşımaktadır:

• Aktif öğrenmeyi içeren yeni bir bütüncül yaklaşımlı üç Avrupa Üniversitesinin (TR, PT, ES) katılımıyla sürdürülebilir bir çok uluslu Avrupa Sanal Endüstriyel Tasarım Stüdyosu kurulması.

• Problem çözmede ilişkilerin kurulması için doğru verilerin kullanımını kolaylaştırmak için sanal malzeme laboratuvarı ile sanal mekanizmalar ve üretim yöntemleri atölyesinin oluşturulması ve/veya entegrasyonu; kazanılan deneyimlere dayalı olarak sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sanal endüstriyel tasarım stüdyoları için bir kılavuz üretilmesi (uzaktan tasarım müfredatı oluşturan tasarım eğitimcileri, öğrenme tasarımları ve dersleri).

• Önerilen endüstriyel tasarım konseptlerini insanlaştırmaya yönelik bireysel artırılmış gerçeklik tasarım çözümlerinin entegrasyonu.

• Çok uluslu öğrenci ekiplerinin endüstriyel tasarım aşamalarının uygun şekilde değerlendirilmesi için yeni bir anlık ve dereceli değerlendirme yönteminin entegrasyonu.

• Sonuçların sürdürülebilirliği için sanal endüstriyel tasarım stüdyolarına yönelik bir kılavuzun hazırlanması. Proje, özellikle stüdyo tasarım becerilerinin geliştirilmesine nitelikli ve donanımlı eğitim yaklaşımları aracılığıyla yardım ederek öğrencilerin sanal endüstriyel tasarım yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.