Hedef Gruplar

Bu projede üç hedef grup bulunmaktadır:

(1) Stüdyo dersleri aracılığıyla endüstriyel tasarım eğitimine dahil olan öğretim elemanları

(2) İşgücü piyasasındaki potansiyellerini karşılamayı sağlamak için gerekli olan temel çapraz becerileri geliştirmeleri gereken üniversite öğrencileri

(3) Endüstriyel tasarım bölümleri bulunan yükseköğretim kurumları

Ortaklık, Endüstriyel Tasarımı Mimarlık ve Mühendisliğin bir arayüzü olarak görmektedir. Bu doğrultuda uygun malzeme, üretim yöntemi ve mekanizmaları dikkate alan yenilikçi ürünlerin işlevi öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak, uygun endüstriyel tasarım çözümlerinin ekonomik yönleriyle birlikte insanlaştırılması gelmektedir. Bütüncül yaklaşım öncelikle bu konulara dayanmalıdır. Proje, yenilikçi öğretim yaklaşımlarında son derece nitelikli olan iki kuruluşla (PT, DE) beraber diğer 3 ortak ülkedeki (TR, PT, ES) yükseköğretim kurumlarındaki endüstriyel tasarım eğitimi genelinde sinerjilere ve verimlilik artışına destek olacaktır. Proje, sanal ortamlarda sürdürülebilir, çok disiplinli ve onaylanmış bir endüstriyel tasarım stüdyosu eğitimi oluşturmaya, lisans düzeyindeki endüstriyel tasarım öğrencilerinin aktif öğrenmeleri için yenilikçi araç ve yöntemlerin entegrasyonu ile etkili kritik vermeyi sağlamaya yönelik disiplinler arası öğretim elemanı ekipleri (endüstriyel tasarımcılar, mühendisler, grafik tasarımcılar vb.) oluşturmaya yardımcı olacaktır.